Annemarie met Clint in de babyklas bij KC Waalwijk